Strona główna lub słowa kluczowe
Kontakt

+48 506 102 980

kop-eko@wp.pl

RIPOK

     Firma Usługowo-Handlowa KOP-EKO uchwałą nr XXV/398/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania "Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego" została wpisana jako instalacja regionalna dla Regionu Zachodniego jako instalacje do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

     Firma Usługowa-Handlowa KOP-EKO posiada zezwolenie na przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w procesie odzysku w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów.


 KOD ODPADURODZAJ ODPADU
1.02 01 03Odpadowa masa roślinna
2.02 03 04Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
3.02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
4.02 04 80Wysłodki
5.20 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
6.20 02 01Odpady ulegające biodegradacji
7.20 03 02Odpady z targowisk

© Copyright by www.kop-eko.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone!