Strona główna lub słowa kluczowe
Kontakt

+48 506 102 980

kop-eko@wp.pl

Rekultywacja oraz melioracja gruntów

KOP-EKO melioracja gruntów F.U.H. KOP-EKO aktualnie prowadzi prace związane z projektem wykonania prac melioracyjnych polegających na konserwacji rowów melioracji szczegółowych podczas realizacji zadania pod nazwą:

Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre!


Etap 2 (dofinasowanego przez Komisję Europejską w ramach umowy LIFE09 NAT/PL/000257 oraz NFOŚiGW - 502/2010/Wn04/OP-WK-LF/D), znak: ZP-8/2011.

Dodatkowe informacje:
http://www.bagnasadobre.pl/artykul/dlaczego-projekt-bagna-sa-dobre-ujscie-warty

© Copyright by www.kop-eko.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone!